Kırsal kesimden kentlere yön artmasıyla beraber toplu yapıların sayılarında olağanüstü bir artış meydana gelmiştir. Türkiye’de 20 milyondan fazla kişi yaşamlarını toplu yaşam alanlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, devam ettirmektedirler.

Bu kadar büyük bir nüfusun alışık olmadıkları bir şekilde birlikte yaşamaları birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Kentleşmeyle beraber sosyal sorunların çeşitlendiği, bunun yanı sıra bu sorunların çözümü için finans desteğinin kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.

Toplu yaşam alanlarında hayatın olağan seyrinde devam etmesi, bu alanda yaşayan insanların üzerlerine düşen diğer yükümlülükler yanında ekonomik yükümlülüklerini de yerlerine getirmesine bağlıdır.

Toplu yaşam alanlarında Apartman/Site yönetimi tarafından aidat, avans, demirbaş gibi çeşitli isimlerle çeşit amaçlara hizmet için para toplanmaktadır. Toplanan paralarla apartman veya sitelerin zorunlu, faydalı ve lüks ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Apartman ve site sakinlerinden toplanmak istenen bun paraların toplanması ve harcanması yine mevzuat ile belirlenmiştir. Yöneticilik görevlerini yerine getirmeye çalışan kişilerin büyük bir kısmı mevzuat konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları gibi yapmış olduğu işlemler nedeniyle de yasal olarak sorumlu tutulmaktadırlar.

Ödeme gerçekleştiren sakinlerin yapmış oldukları ödemelerin nereye, ne kadar ve nasıl gerçekleştirildiğini bilmeleri en temel haklarıdır. Yöneticilerde hesap vermekle yükümlüdürler. Bu döngü kural olarak kat maliklerinin seçmiş olduğu denetçiler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla yöneticilerin ve sakinlerin faydalanabilmeleri için Yöneticim Sistemleri içerisinde Apartman / Site Yönetim Programı kullanıma sunulmuştur.

Apartman/Site yönetim programı ile öncelikle alınan kararların mevzuata uygunluğunun sağlanması amacıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirme blog ve paylaşımlar yapmak suretiyle yerine getirilmektedir. Bir kısım paylaşımlar umuma açık iken bir kısım paylaşımlar ise sadece programı kullananlara yöneliktir.

Yönetim programının;

· Apartman ve site sakinlerinin borçlandırılması, bilgilendirilmesi,

· Güvenilir ve farklı ödeme yöntemleri ile sakinlere ödeme kolaylığının sağlanması,

· Vaktinde ödeme gerçekleştirmeyenlere gecikme zammının uygulanması,

· Sakinlerin yapılan tahsilatlar ve ödemeler konusunda 7/24 bilgilere ulaşabilmeleri,

· Elden para toplama esnasında ortaya çıkan olumsuzluklarını bertaraf edilmesi,

· Komşuluk ilişkilerinin zedelenmeden yönetim işinin yapılmasının sağlanması,

· Yöneticilerin yönetim işine odaklanması,

· Şeffaflık ile yöneticinin zan altında kalmaması,

· Sakinlerce şeffaflığın görülmesi ile yapılan tahsilat oranının artması,

· Sakinlerin yapılan giderleri görebilmesi ile toplanmasına karar verilen aidat vb. ödemelerde daha anlayışlı olması ve bilinçlenmenin artması

… gibi birçok faydası bulunmaktadır.

Bir nevi sosyal sorumluluğumuz yerine getirmek amacıyla program apartman ve site yöneticileri ile sakinlerin kullanımına açılmış olup, apartman ve site yönetimlerine bir destekte bizden bu şekli ile sunulmuştur.

Yönetim firmaları için ücretsiz kullanım imkanı dahil birçok avantajlı fırsat bulunmaktadır.

Programa kaydolmak ve incelemek için tıklayınız.