KMK göre; ana taşınmazın 8 ya da daha fazla bağımsız bölümü varsa bu durumda yönetici tayin edilmesi bir zorunluluktur. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.  Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında veya olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Yönetici veya yönetim kurulu kat malikleri arasından seçilebileceği gibi, kat maliki olmayan kimseler arasından da seçilebilir.

Yönetici seçimi,   kat malikleri kurulunun olağan yıllık toplantısında yapılır. Kat malikleri kurulunca   toplantı yapılamaz veya anlaşma sağlanamadığı için (sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamaması halinde) yönetici seçilemez ise kat maliklerinden birisi yönetici seçimi için o gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatta bulunabilir. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat üzerine mahkemece seçilecek olan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olacaktır. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemeyecek olup ancak haklı bir sebep çıkması halinde atama yapmış olan sulh mahkemesinden değiştirmeye müsaade istenebilecek ve mahkemece müsaade edilmesi halinde yönetici değiştirilebilecektir.  

Yöneticinin kat malikleri arasından seçilmesi mümkün olabileceği gibi kat maliklerinden olmayan ve tamamen dışarıdan birisi de olabilir. Yöneticinin dışarından olması durumunda yöneticiye bir ücret ödenmesi gerekmektedir ve bu ücret gerçek bir ücret olup vergilendirmeye de tabidir.

Yöneticin görev süresi 1 yıldır. Her yıl yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında yönetici ve denetci seçimi mutlaka yapılmalıdır. Toplu yapılarda yöneticinin görev süresinin 1 ya da 2 yıl olacağına dair herhangi bir hüküm yoksa bu durumda görev süresi 2 yıl olarak tespit edilir. Yönetim planında aksine bir düz enleme yoksa her yıl OCAK ayında kat malikleri kurulunun toplanması ve yönetici seçilmesi zorunludur.