Yöneticilerin asansörlerin bakım, onarım ve periyodik kontrollerinde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Son birkaç yıldır yöneticilerin bina sorumlusu olarak dikkat etmeleri gereken görevleri yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

“Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” uyarınca asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiye veya kat malikine veya maliklerine veya kamu binalarında sorumlu yetkiliye “bina sorumlusu” adı verilir. Yöneticiler sorumlu yetkili konumunda olarak asansör işletme ve bakımlarına dikkat etmelidir.

Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Bina sorumlusu engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

Bina sorumlusu asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Apartmanlarda ve Sitelerde Asansörle Eşya Taşımak Yasak Mı?

 6 Nisan 2019’da 30737 sayılı “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” ve [TS EN 81-1+A3] & [TS EN 81-20/50/70] standartlarında asansörler ile eşya taşınamayacağına dair bir ibare bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere asansör gibi yerler, ortak kullanım alanlarındandır. Ortak yerlerin kullanımında ise doğruluk/dürüstlük kaidelerine ve yönetim planı hükümlerine uygun hareket edilir. Yönetim planında bu yerin kullanımıyla ilgili bir açıklama yoksa yönetici tarafından da bu yerlerin kullanımıyla ilgili gerekli tedbirler alınabilir. Ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak yöneticinin görevleri arasındadır. Bu çerçevede amacı dışında kullanım sonucu oluşan zararların ilgili kat maliki veya kullanıcısından tazmin edilmesi de hukuken mümkündür.

Yük taşımasının yasaklanması hakkında kat malikleri kurulu/yönetim kurulunca alınmış bir karar varsa ve bu karar, karar defterine kaydedilerek formalite tamamlanmışsa karara uymak durumundasınız. Ama karar alınmamış ve keyfi bir uygulama söz konusu ise siz de diğer kat maliklerine sağlanan kolaylıklardan faydalanmalısınız. Bunun için yönetici ile görüşün ve karar alınıp alınmadığını sorgulayın.