Binalarda, ana yapının iyileştirilmesi için bir takım onarım ve değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Bina dış cephesinin gerek eskidiği gerekse mevcut renginin beğenilmediği durumlarda değişiklik yapılmak istenebilir.

634 sayılı Kanun'un 19. maddesine göre; Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Bu durumun istisnası ise yine maddenin devamında şu şekilde düzenlenmiştir; Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Fakat yukarıdaki özel bir durumun söz konusu olmadığı hallerde, binanın dış cephesinin değişik renkte boyanması için kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasına ihtiyaç vardır.

Binanın dış cephesinin boyanması hususunda ikili bir ayrıma gidilmektedir.

A) Bina Dış Cephesinin Değişik Renkte Boyanması

Bu durumda bütün kat maliklerinin en az beşte dördünün desteği alınarak dış cephenin farklı renkte boyanması mümkündür. Kanunun aradığı usulün ve yeter sayısının mevcut olmadığı halde değişikliğin yapıldığı durumlarda, aradan ne kadar süre geçerse geçsin, herhangi bir kat malikinin mahkemeye başvurması halinde, dış cephenin eski rengine boyanmasına varıncaya kadar çok ağır kararların çıkması muhtemeldir.

B)Bina Dış Cephesinin Aynı Renge Tekrar Boyanması

Binanın dış cephesi aynı renge tekrar boyanacaksa sayı ve arsa çoğunluğu yeterlidir.  

Şöyle ki; Kanun'a göre ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterlidir.

Böyle olunca, dış cephe farklı renkte boyanmayacaksa, boyama kararı için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterli gelecektir.