Günümüzde birçok apartman ve site yönetimi tarafından bütün bina sakinlerinin toplu halde bulunduğu whatsapp grupları kurulduğunu ve bu gruplardan bina ile ilgili duyuruların yapıldığı hatta aidat ve demirbaş borçlu listelerin paylaşıldığına şahit olmaktayız. Bu yazımızda bina yönetimi tarafından ya da bina sakinleri tarafından oluşturulan whatsapp gruplarının hukuki niteliğini ve kişisel verilere ilişkin ihlalleri inceleyeceğiz.

Gönümüz teknolojileri göz önüne alındığında bir apartman yönetimi tarafından whatsapp grubu oluşturulması ve yönetime ilişkin uyuşmazlıkların ya da planlamaların bu grup üzerinden konuşulması büyük kolaylık olacaktır. Keza toplantı yapma, toplantıya çağırma veya tebligatlar işlemleri gibi yorucu ve uzun soluklu işlemlerle uğraşılmadan daha pratik bir şekilde sonuç elde edilmiş olacaktır. Peki, ama bina ya da site yönetimi tarafından oluşturulan whatsapp grubu yasal mıdır?

Apartmanlarda ve sitelerde bulunan kat malikleri veya kiracıların kişisel verileri vardır. Bu kişisel verilerin işlenmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar bulunur. Bir kat malikinin ya da kiracının adı soyadından, daire numarasına, aidat borcundan telefon numarasına kadar her bilgi kişisel veri kabul edilir. Kişisel verilerin elde edilmesi kadar paylaşılması da 6698 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Bina yönetimi tarafından oluşturulan whatsapp gruplarında bütün bu veriler diğer kat malikleri ya da kiracılar tarafından görünür hale gelecektir. Bu durumda KVKK’ya aykırılığın meydana gelmemesi için öncelikle tamamlanması gereken yasal bir süreç bulunmaktadır.

Bunun için öncelikle;

  • Whatsapp grubu kurulmadan önce kullanıcılara aydınlatma yapılması
  • Kullanıcıların açık rızaları alınması
  • Apartmanın ya da sitenin bir kişisel veri envanterinin oluşturulması
  • Yurtdışına veri çıkışı için gerekli izinler alınması

Gibi birçok teknik sürecin yani KVKK uyum sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kvkk uyum süreci tamamlanmadan whatsapp grubu oluşturulması halinde hiç ummadığınız bir anda adli ve idari soruşturmalara maruz kalabilirsiniz ve başınıza iş açabilirsiniz.

KVKK ya aykırı işlemler yapıldığında ve bu işlemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca incelendiğinde, çok büyük idari para cezaları gündeme gelir. Kişisel verilerin yasaya aykırı şekilde işlenmesinin çok yüksek idari para cezaları olsa da bunun bir de cezai boyutu vardır ve sonuçları çok daha ağır olabilir.

“Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma” suçu Türk Ceza Kanunu'nun 136'ncı maddesinde düzenlenmiştir ve buna göre; kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kişisel verilerin korunması hususu teknik ve özel bilgi gerektiren bir alan olup bir avukattan profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz.