Apartmanlarda ve sitelerde sıklıkla kat maliklerinin bilgilendirilmesi ve ödenmeyen aidat borçlarının duyurulması için aidat listesinin herkesin erişebileceği şekilde panoya asıldığı görülmektedir. Bu yazımızca bu uygulamanın hukuka uygunluğu değerlendirilecektir.

Apartmanlarda ve sitelerde bulunan kat malikleri veya kiracıların kişisel verileri vardır. Bu kişisel verilerin işlenmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar bulunur. Bir kat malikinin ya da kiracının adı soyadından, daire numarasına, aidat borcundan telefon numarasına kadar her bilgi kişisel veri kabul edilir. Kişisel verilerin elde edilmesi kadar paylaşılması da 6698 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Bir apartmanda ya da sitede ilgili kişinin kişisel verisini diğerleriyle paylaşmak için ya Kanun'da sayılan özel veri işleme şartlarının olması ya da bu ilgili kişinin, kişisel verisinin paylaşılmasına açık rıza vermesi gerekir. Açık rıza vermeden önce, apartman ya da site yönetiminin aydınlatma metni hazırlaması ve tüm ilgililere bunu duyurması da gerekir.

Kişisel verilerin korunması hususu teknik ve özel bilgi gerektiren bir alan olup bir avukattan profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz.

Normal şartlarda aidat listesinin herkesin erişebileceği şekilde paylaşılması hukuka aykırıdır. Aidat listesinin yayınlanmasının tek yolu bu listenin paylaşılması noktasında bütün veri sahiplerinin yani kat malikleri ya da kiracılarının açık rızasının alınmasıdır.

KVKK ya aykırı işlemler yapıldığında ve bu işlemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca incelendiğinde, çok büyük idari para cezaları gündeme gelir. Kişisel verilerin yasaya aykırı şekilde işlenmesinin çok yüksek idari para cezaları olsa da bunun bir de cezai boyutu vardır ve sonuçları çok daha ağır olabilir.

“Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma” suçu Türk Ceza Kanunu'nun 136'ncı maddesinde düzenlenmiştir ve buna göre; kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda da izah ettiğim üzere; KVKK kapsamında gerekli tüm işlemler doğru yapılırsa, aidat listesinin asılması da mümkündür; aksi halde hem idari olarak hem de cezai nitelikte ağır yaptırımlarla ile karşılaşılmaktadır.