Gürültü Yapmanın Cezası Nedir?
2872 Sayılı Çevre Kanunu madde 14 uyarınca gürültü kirliliğine sebep olan kişilere 2022 yılında 2.171,00 TL idari para cezası uygulanır. Gürültü yapan işletmeler için bu ceza 21.903,00 TL'dir. Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ceza tutarı 65.750,00 TL'dir. Ancak rahatsızlığa sebep olan gürültünün Çevre Kanunu uyarınca gürültü kirliliği olarak kabul edilmesi için desibel ölçümü yapılmalıdır. Bu durumda ölçüm esnasında da gürültü olması gerekir.