Doğalgaz veya sıvı yakıtla çalışan şofben ve kombi ile elektrikle çalışan klima cihazları modern yaşamın vazgeçilmez ev aletlerindendir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde bu aletler için yer ayrılmadığı takdirde bunların bağımsız bölümlerin hangi yerlerine konulacağı sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların çözümünde, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun yasaklayıcı hükümlerini, hak ve nefaset kurallarına uymak gerekmektedir. Kişilerin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek öncelikli kuraldır. Kat malikleri doğruluk kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız etmemek ve onların haklarını çiğnememekle yükümlüdür.

Öncelikle apartmanın onaylı mimari projesinde kombi, şofben ve klima cihazları için belirlenmiş bir yer bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu aletler için özel bir yer ile baca ve gider sistemi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır. Yer ayrılmamış ise bu takdirde ana taşınmazın yönetim planında; kat maliklerinin bağımsız bölümlerinin balkon veya pencerelerine kombi, şofben ve klima cihazlarının konulmasının yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılıdır. Yönetim planında böyle bir yasaklayıcı düzenleme bulunduğu takdirde mahkemece balkona veya pencereye konulmuş olan cihazların sökülüp kaldırılmasına karar verilmelidir. Bu aletler için yönetim planında bir yasaklama bulunmadığı takdirde balkonun iç kısmındaki duvarlara veya bağımsız bölümün pencerelerine monte edilmek, başka bağımsız bölümlere ve ortak alanlara su veya herhangi bir sıvı akıtmamak, zarar verecek ve tahammül sınırlarını aşacak boyutta koku, duman veya ses çıkarmamak koşuluyla buna izin verilmelidir.

Yargıtay kararlarına göre, tek parçalı / pencere tipi ve iki parçalı / split türü klimaların binanın mimari projesinde bulunmasa bile bağımsız bölümün penceresine monte edilmesi mümkündür. Bunun için kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının alınması yeterlidir.

Yönetim planında başkaca hüküm yoksa bağımsız bölüme klima cihazı monte etmek ve kullanmak için şu şartlar aranır:

  1. Çektiği elektrik yükünden dolayı ortak tesisatta doğabilecek olumsuz etkiler ana yapıya zarar vermemelidir.
  2. Konut ve bürolara sanayi tipi klima tesisi kurulmamalıdır.
  3. Cihaz çalışırken yaydığı gürültü, etrafa yaydığı ısı ve nemden dolayı diğer bağımsız bölümleri rahatsız etmemelidir.
  4. Cihaz ortak yerlerden dış duvar delinerek monte edilemez. Bu nedenle bağımsız bölümün pencere, balkon kapısı ya da balkonuna kurulmalıdır.
  5. Belediye İmar Yönetmeliği'nde öngörüyorsa, tadilat projesi yaptırılıp onaylatılmalıdır.
  6. Yönetim planında yasaklanmış ise yapılamaz.
  7. Kat malikleri kurulu daha önceden çoğunluk ile "klima takılamayacağına dair" karar vermişse, klima takılamaz.

Yargıtay'ın klima ile kriterlerini gösteren öteki örnek kararları da özetle şöyledir:

  • Klima cihazı pencere yerine dış duvara takılamaz. Ev tipi klima cihazlarına projede olmasa bile uygulamada izin verilmekte ise de bunların bağımsız bölümün pencere veya balkon kapılarına takılması mümkün iken, ortak yer olan dış duvarın delinerek monte edilmeleri ortak yere tecavüz niteliğindedir.
  • Balkon ve pencereye takılan mutat ölçülerdeki klima cihazına izin verilebilir ise de komşuları rahatsız eden sanayi tipi klima tesisleri bunun dışındadır. Komşuları gürültüsü ile rahatsız eden ve ortak yerlerden olan balkon duvarına takılan sanayi tipi klima cihazları ile özel ek elektrik hattı ve sayacının kaldırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik yoktur.
  • Dış görünümü bozmamalıdır. Soğutma cihazları ana yapıya zarar vermemeli, dış görünümü bozmamalı, diğer kat maliklerini rahatsız etmemelidir. İmar mevzuatı bakımından böyle bir cihazın projelerde gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığı takdirde anaya yapıya zarar vermemesi, başkalarını rahatsız etmemesi ve genel görünümü bozmaması koşulu ile bu cihazın kurulmasının yasaya aykırı bir durumunun bulunmadığına hükmolunması gerekir.