Gelir-Giderlerinizin zamanında ve yasaya uygun olarak İşletme Defterine işlenmesini sağlıyoruz. Görevlinizin SGK ve maaşını zamanında ve eksiksiz yatırıyor, talebinize göre kıdem tazminatı için fon ayırıyoruz.