Üniversite sayısının artması ile avukatlık mesleğine giriş sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Bu sayının artması ile özellikle meslek hayatına yeni başlayan meslektaşlarımızın ekonomik kazançlarında düşüşlere sebebiyet vermiştir.

Günümüz teknolojik imkanlarının etkisiyle de müvekkiller vekillerinden klasik avukatlık mesleği dışında da beklentileri oluşmaktadır. Bu beklentilerden birisi belki de en önemlisi ekonomik şeffaflıktır. Ekonomik Şeffaflık, vekil ile müvekkil arasındaki vekalet ilişkisindeki ekonomik değerlerin (masraf, vekalet ücreti, yargılama giderleri, tahsilat miktarı ve tarihi gibi,) açıkça bildirilmesi ve beyan edilmesidir. Örneği, müvekkil yapılan harcamaların bir kısmını e devlet uygulamasında görmektedir. Kendisi tarafından verilen masraf avansının bir kısmının e devlette gözükmesi diğer kalan avans miktarının vekili tarafından haksız olarak alındığı izlenimine kapılmasına sebebiyet vermektedir.

Yöneticim Sistemleri programı ile;

Avukatların müvekkillerine doğum günleri gibi özel günleri veya vekalet ilişkisi ile ilgili olarak sms gönderebildiği, bu smslerin kaydedildiği, müvekkili ile ilgili notları tutabildiği, müvekkillerine hukuki bilgilendirme yapabildiği, Müvekkil ile vekil arasında ekonomik şeffaflığın sağlanması amacıyla avukatların müvekkilleri ile olan ekonomik hareketliliğini takip edebildiği, online ödeme alabileceği, Hukuk bürosunun gelir giderlerini takip edebildiği, çeşitli raporları alabildiği, …

Müvekkillerin ise kendilerine tanımlı sanal ofislerinden vekili ile ilgili olan ekonomik hareketliği görebildiği, kendisine tanımlı sınırlar dahilinde işlemler gerçekleştirebildiği, birçok özelliği olan bir sistem sunmaktayız.

Malum olduğu üzere “en büyük hile, hilesizliktir.” ilkesi gereği, şeffaflık ile birçok sorunu çözmekle birlikte meslek onurumuzu muhafaza etmiş olacağız.

Programın Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız.