Kural olarak kiraya verenin taşınmazın tahliyesini talep edilebilmesi için kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması ve davayı kazanması halinde mahkeme ilamı ile ilamlı icra takibi yapması gerekmektedir. Kiralayan, kanunun tanıdığı iki istisnai halde tahliye davası açmadan ilamsız icra takibi ile taşınmazın tahliye edilmesini sağlayabilir. Bu haller kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin dolmasıdır.

A. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE

1. Yazılı kira sözleşmesinin varlığı şart değil.

2. Kiracının kira bedelini vadesi geldiği halde ödememesi halinde, kiraya verenin başvuracağı bir yoldur. Kiraya veren icra takibi ile yalnızca ödenmeyen kira bedelini talep edebileceği gibi alacağın yanında kiralananın tahliyesini de istemekteyse o zaman kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurulmalıdır.

3. Birden fazla kiralayan varsa takibin kiralayanların tümü tarafından birlikte yapılması gerekir. Aynı şekilde birden fazla kiracı varsa takibin tüm kiracılara karşı birlikte yapılması gerekir.

4. Takip talebi ile icra süreci başlar.

5. Ödeme emrinde kiracıya tebliğinde kira sözleşmesinin fesih ihtarı, kira sözleşmesinin inkâr edilmemesi halinde kabul edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı olduğu ve eğer itiraz etmez ise konut ve çatılı iş yerlerinde 30 gün içerisinde ödeme yapması gerektiği bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra mahkemesince tahliyeye karar verileceği ihtar edilir.

6. Borçlu bu süreler içerisinde borcunu ödediği takdirde alacaklının kiracının tahliyesini talep etme imkanı yoktur; takip bu aşamada sona erer.

B. KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE

1. Yazılı kira sözleşmesinin varlığı aranır.

2. Konut ve çatılı işyerlerinde kiralanan yerlerin tahliyesi için ayrıca kiracı, kira süresinin sonunda kiralananı boşaltacağı yönünde yazılı tahliye taahhüdü vermiş olmalıdır. (Tahliye taahhüdü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.)

3. Kiraya veren, kira süresinin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde icra dairesinden kiracının tahliyesi için takip yapmalıdır.

4. Tahliye emri ile 7 gün içinde itiraz edilmesi gerektiği ya da taşınmazın 15 gün içinde tahliye edilmesi gerektiği, itiraz edilmemesi halinde zorla tahliye edileceği ihtar edilir.

5. Tahliye için icra mahkemesi kararı gerekmez.