Sistem, bir bütünün sürekli ve sağlıklı çalışmasına yarayan parçaların bir araya geldiği bir yapıdır. Bu yapılar da aynı zamanda kendi içerisinde bir sistemdir.  

Örneğin ekosistem içerisinde yer alan hayvanlar, insanlar, ağaçlar, ırmaklarda kendi içerisinde bir sistemden meydana gelmektedir.

Aynı şekilde insan hayatı da çeşitli sistemler içerisinde bir bütünlük arz eder. Bu bütünlük içerisinde varlığımızın temelini oluşturan ve devamını sağlayanda rızıktır. Akıl rızkı, hayal rızkı, ahlak rızkı, nimet rızkı, para rızkı gibi rızkında çeşitli türleri bulunmaktadır.

Bu rızık türlerinin içerisinde yer alan ve tüm insanların varlığına ve bekasına en etkin olanı ekonomidir.

Ekonomi, rakamlara hükmetme sanatı olarak tarif edilebilir. Ekonomi, finansal özgürlük ile iç içe girmiş bir yaşam tarzıdır.

Yalnız Ekonomi bilmek, finansal özgür olduğumuz anlamına gelmez. Zira, ekonomi bilmeye dayalı iken finansal özgürlük daha çok uygulamalı bilime dayalıdır. Bilmekle finansal özgürlük elde edilmiş olsaydı, ekonomi bilginlerinin hepsinin zengin olması gerekirdi.

O zaman ne yapmamız lazım? Evvela mevcut ekonomik gücümüze hükmetmemiz lazım. Yani ekonomik gelir ve giderimiz üzerinde gerçekten söz sahibi olmamız lazım. Bizim dışımızdaki karar vericilerin yönlendirmesi ile elde etmiş olduğumuz gelir kalemleri ile bu gelirlerin elimizden çıkmasına neden olan gider kalemlerinin tespiti ve kaydının tutulması finansal özgürlük yolunda atılan en basit ve en önemli adımdır.

İlk işimiz gelir ve gider kalemlerinin tespiti ile bunların kayıtlarının istikrarlı bir şekilde tutulmasıdır.

Ücretsiz üyelik ile Finansal Özgürlük yolunda sizde bize katılabilirsiniz.