Konut Kapıcıları Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre; kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Bu açık hüküm göstermektedir ki; hangi gerekçeyle olursa olsun, kapıcıya konut tahsisi yapıldığı anda artık kira istenmesi mümkün değildir.

O halde kapıcıya konut tahsis edip karşılığında ücretsiz çalışmasını beklemek mevzuata aykırı olacağı gibi, bu şekilde uzun süre çalışan bir kapıcı iş mahkemesinde ücret alacağı için dava açtığında, kat malikleri çok yüksek miktarlarda ödemeyi toplu olarak yapmak durumunda kalabilecektir.

Bu anlamda kapıcının kira ödemeksizin oturması ve karşılığında kapıcılık hizmetlerini görmesi şeklinde bir iş sözleşmesi yapıldığında, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmış sayılamaz. Kapıcı ile kira kontratı yapılmış olması da bu sonucu değiştirmez. (Y9HD. 2008/33104 E. 2010/19295 K. 17.06.2010 T.)

Konu ile ilgili başka bir Yargıtay kararı şöyledir;

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas : 2016/18787 Karar : 2016/12348 Tarih :06.06.2016

“... Somut olayda davacı, davalı işyerinde kapıcı olarak çalıştığını iddia ederken, davalı kapıcı olarak çalışmadığını savunmuştur. Ancak dinlenen taraf tanıklarının beyanlarından davacının 11 yıla yakın bir süredir davalı konutta kira ödemeksizin oturduğu sabittir. Bir kişinin hiçbir ücret ödemeden, hatta son iki yıl elektrik ve su gideri apartman sakinleri tarafından ödenerek, ikametine izin verilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

Dinlenen komşu bina sakini olan davacı tanıklarının beyanlarından da, davacının kapıcı olarak çalıştığı ve binanın bahçe bakımını, merdiven temizliği ve çöp toplama işini yaptığı, dönem dönem başka işyerlerinde çalıştığı ancak bu dönemlerde apartmanın işlerini yapmaya devam ettiği, kendisi çalıştığı zaman eşi veya çocukları apartman işlerine yardımcı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle hizmet akdinin zorunlu unsuru olmayan “ücret ödenmemesini” ve özellikle 2010 yılında 50 gün, 2013 yılında 158 gün ve 2014 yılında 128 gün başka kurumlardan çalışma bildirimini bulunmasının bağımlılık unsurunun bulunmadığı şeklinde yorumlayarak görevsizlik kararı verilmiş olması isabetsizdir...”