Kullanıcı Sözleşmesi

Sayın İlgili;

Emlak Yöneticim’i ilk ziyaretinizden itibaren, Kullanıcı Sözleşmesinin devamında belirtilen, Emlak Yöneticim’in ziyaret edilmesine, üye olunmasına veya kullanılmasına ilişkin önemli hususların tamamıyla anlaşılmış olduğunu ve bu bütün hususların tamamını bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1. Sözleşme Tarafları ve Sözleşme Konusu

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, ziyaretçi veya kullanıcı olarak Emlak Yöneticim’e erişim sağlayan tüm  kişiler için geçerlidir. Bu nedenle kullanıcı sözleşmesinin devamında yazılı hususları dikkatlice okumanızı, bu hususları kabul etmemeniz halinde Emlak Yöneticim’i ziyaret etmemenizi veya kullanmamanızı rica ederiz.

1.2. Emlak Yöneticim’in sahibi, “Sahabiye Mh. Kalenderhane Sk. Yücel Apt. A Blok, K:1, N:2 Kocasinan/Kayseri” merkez adresinde faaliyet gösteren “Yöneticim Emlak Limited Şirketi” (Emlak Yöneticim) adlı şirkettir. Emlak Yöneticim ve diğer sitelerimiz üzerinden sunulan hizmetler, Yöneticim Emlak gözetim, denetim ve sorumluluğu altındadır.  Yöneticim Emlak, tarafımıza ait çeşitli platformlarda yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Emlak Yöneticim, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşulları her zaman, herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, tarafımıza ait çeşitli Platform’da yayımlandığı tarihten itibaren Platform’larımızı ziyaret eden veya kullanan tüm kişiler için geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

1.4. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Platform’dan veya Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Bize ait çeşitli Platform’larda, kullanıma ve sair hususlara ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru veya beyan Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz parçası olarak kabul edileceği gibi Kullanım Koşulları ile Kullanıcı, Platform’da belirtilen her türlü kural, duyuru, uyarı veya beyanı peşinen kabul etmiş sayılır.

2. Sözleşmede Kullanılan Tanımlar

Emlak Yöneticim; “Sahabiye Mh. Kalenderhane Sk. Yücel Apt. A Blok, K:1, N:2 Kocasinan/Kayseri” adresinde faaliyet gösteren 0 (352) 222 20 69 telefon numaralı  “Yöneticim Emlak Limited Şirketi”dir.

Kullanıcı; Emlak Yöneticim’e erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Platform; Tüm hakları Emlak Yöneticim’e ait olan www.emlakyoneticim.com  / www.emlakyoneticim.com.trhttps://www.yoneticimsistemleri.com/  alan adlarında ve alt alan adlarında hizmet sunan internet siteleri, yazılım ve/veya uygulamalarıdır.

Hizmetler; Emlak Yöneticim tarafından sunulan hizmetlerin tamamıdır.

Mücbir Sebep; Kullanım Koşulları’nın yürürlüğe girdiği tarihte taraflarca  öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların veya tarafların kontrolu altında olan üçüncü kişilerin dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların yüklendikleri borç ve yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, telekomünikasyon şebekelerindeki arızalar, elektrik kesintileri, salgın hastalıklar, internet alt yapısını kullanarak yapılan siber saldırılar veya beklenmedik hallerin tamamını ifade eder. Emlak Yöneticim, mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Emlak Yöneticim açısından, gecikmiş ifa, eksik ifa, ifa etmeme, açık/gizli ayıp veya temerrüt olarak nitelendirilemeyecek ve bu gibi durumlarda Emlak Yöneticim’den, kullanıcılar, herhangi bir zararın tazmini isteyemeyecek, bu yönde bir tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. 

Taraflar; Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş, Emlak Yöneticimi kullanan/üye olan kişileri ve Emlak Yöneticim’i ifade eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Emlak Yöneticim, gerçek veya tüzel kişilerin, kurum veya kuruluşların gelir giderlerinin takip edilebildiği, üye/müşteri/müvekkil/hasta vb. çeşitli isimler altında kayıtlar yapabildiği, bu kişilerin ödeme takibini yapabildiği dijital hizmet sunan yardımcı bir platformdur.  Emlak Yöneticim, kişiler ile akdettiği hizmet sözleşmesi kapsamında, kişilere kapsamlı bir hizmet sunmayı amaç edinmiştir. Bu kapsamda Emlak Yöneticim’in, Platform üzerinden sağladığı Hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatını haiz olup Kullanıcı, bu kapsamda Emlak Yöneticim’in Platform’a Kullanıcı, Üye ve/veya Emlak Yöneticim dışında üçüncü kişiler tarafından girilmiş/üretilmiş içerikler bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Emlak Yöneticim tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Emlak Yöneticim’in inisiyatifinde olup, Emlak Yöneticimi bu yetkisini herhangi bir bildirim veya uyarıda bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.

3.3. Emlak Yöneticim, Platform’da her zaman, Kullanıcılar’a herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın iyileştirme çalışmaları veya sair güncellemeler yapabilir. Kullanıcı, yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak sağlanamayabileceğini kabul eder ve bu nedenle herhangi bir zarar meydana geldiği iddiası ile zararın tazmini talebinde bulunamaz.

3.4. Platform’un kullanımından her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Platform’u kullanan Kullanıcı’ya olup Emlak Yöneticim, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya Kullanım Koşulları ve yürürlükteki mevzuata aykırı eylem ve işlemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talebe ilişkin olarak, Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Emlak Yöneticim’in uğrayacağı zararlar ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.5. Platform üzerinden sağlanan Hizmetler’e erişim olanakları, büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından verilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır. Emlak Yöneticim’in, internet servis sağlayıcılar tarafından verilen hizmete veya bu hizmetin kalitesine ilişkin herhangi bir taahhüdü ve/veya sorumluluğu bulunmamakta olup, bu kapsamda Kullanıcı, Platform’un kusursuz olmadığını, Emlak Yöneticim’in kusurların giderilmesi için elinden gelen iyi niyetli tüm çabayı sarf etmesine rağmen zaman zaman teknik aksaklıkların ve/veya erişim engellerinin yaşanmasının mümkün olduğunu peşinen kabul eder ve bir zarar meydan geldiği iddiası ile bu zararının tazminini talep edemez.

3.6. Kullanıcı, Platform üzerinden Emlak Yöneticim kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür bağlantıların, yöneltildiği internet sitesini veya işletmecisini her ne şekilde olursa olsun desteklemek amacı içermediğini veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Emlak Yöneticim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Platform üzerinden bağlantı (link) verilen herhangi bir içerik, ilgili içeriğin Emlak Yöneticim tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. İlgili içeriklerin Kullanıcı tarafından tercih edilmesi durumunda ilgili Kullanıcı’nın kişisel verilerinin tercih edilen içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerekmesi durumunda Kullanıcı ilgili içeriğe ilişkin olarak bilgilendirilip bu konuda ayrıca açık rızası alındıktan sonra kişisel verileri söz konusu içeriği sağlayan taraf ile paylaşılacaktır.

3.7. Kullanıcı, fiil ehliyetine sahip olduğunu ve Kullanım Koşulları’nı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.8. Kullanıcı, Platform’u ve Hizmetler’i, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı, Platform gerçekleştireceği tüm işlemlerde Kullanım Koşulları ile Platform’da yayınlanan kural ve koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.9. Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için paylaştığı bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Emlak Yöneticim ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

4. Fikri Haklar

4.1. Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Emlak Yöneticim’e aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasak olup, bu kapsamda Kullanıcı, Emlak Yöneticimden öncesinde açık ve yazılı izin almadan, Platform’u ve/veya içeriğini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler meydana getirmeyeceğini ya da bunları teşhir etmeyeceğini, ticarete konu etmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını ve bu taktirde Emlak Yöneticim’in tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcılar’ın,

a) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek ve/veya diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek herhangi bir girişimde bulunması,

b) Platform’a bu sonuçları oluşturacak şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

c) Platform’un ve de kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi veya sair surette müdahale edilmesi,  Emlak Yöneticim sunucularına yetkisiz erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Emlak Yöneticim, Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Emlak Yöneticim, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı; Platform’a ya da bağlantı (link) verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere, Emlak Yöneticim’i her tür zarar ve talep hakkından ber’i kılmaktadır.

5.2. Kullanıcı, Emlak Yöneticim’in Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Emlak Yöneticim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı’nın Platform’u kullanması ve Hizmetler’den yararlanması ile ilgili her türlü risk münhasırsan Kullanıcı üzerindedir. Kullanıcı, Hizmetler’i Kullanım Koşulları’nın yürürlük tarihi itibarı ile tarihinde mevcut haliyle, “olduğu gibi” kabul eder. Emlak Yöneticim, Kullanım Koşulları kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya hukuka aykırı ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Emlak Yöneticim, Kullanıcı’nın tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; bir başka kullanıcı tarafından verilen garanti/vaatler Emlak Yöneticim’i bağlamaz ancak, Emlak Yöneticim, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde, özelliklerinde ve/veya modüllerde, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup, yayını tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı’nın, yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek Emlak Yöneticim’den herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Kullanıcı, Platform’un kullanımına ilişkin olarak Emlak Yöneticim’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Emlak Yöneticim, Platform’un ve/veya Hizmetler’in kusursuz olacağına ve/veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Emlak Yöneticim, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmetler’in kullanımı Kullanıcılar’ın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.