Apartman ve site yönetimi tarafından, dairelerin öğrencilere kiraya verilmesinin yasaklandığı ve kat malikleri kurulu tarafından “ ailesi olmayan öğrenci veya bekâra ev verilmeyeceği…”  yönünde karar alındığı görülmektedir. Bu yazımızda alınan bu kararın hukuki boyutunu inceleyeceğiz.

Bina sakinlerinin ortak yaşam alanı olan apartman ve sitelerle ilgili düzenleme yapması ve bu konuda karar alması olağan bir durum olmakla birlikte bu hakkında bir sınırı vardır. Kat malikleri kurulu her ne kadar usule ve esasa uygun olarak toplanmış ve karar almış dahi olsalar bu kararlar yok hükmünde olacaktır.

Kişilerin mülkiyet hakkını kısıtlayan ve ayrımcılığa neden olan, öğrenciye veya bekara ev kiralanmaması yönündeki karar her halükarda yok hükmünde olacaktır. Kat malikleri kurulu tarafında bu yönde bir karar alınmış dahi olsa bu kararın iptali için Kat Mülkiyetinde ön görülen süreler aranmayacaktır.

Öyle ki; normalde kat malikleri kurulu kararlarının iptali için mahkemeye başvurmak hak düşürücü sürelere tabi olduğu halde, böyle bir karar aradan kaç sene geçerse geçsin, her zaman iptal davasına konu olabilecektir.

Öğrenciye ev kiralanmaması, kalabalık misafir ağırlanmaması ya da eve arkadaş getirilememesi gibi mülkiyet hakkını kısıtlayıcı kararlar kat malikleri kurulunca alınamaz ve alınırsa yok hükmünde kabul edilir.

Konu ile ilgili yüksek mahkeme Y18HD. 2015/6569 E. 2016/1558 K. 08.02.2016 T. kararında “Bunun yanında “öğrenciye kiraya verilmemesi” şeklinde alınan bir karar doğrudan mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte olduğundan yok hükmünde karar olup bu kararın iptali hususunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde de süre koşulu aranmayacaktır.” eklinde karar verilmiştir.

Ayrıca “ailesi olmayan öğrenci veya bekara ev verilmeyeceği” yönünde karar alan apartman yöneticisine Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu tarafından idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.