Kat malikleri olağan toplantı dışında gerekli şartların oluşması halinde her zaman olağanüstü olarak toplanabilirler.

Kat Mülkiyeti Kanununun 29. Maddesine göre “Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.” hükmünü amirdir.

Kanuna göre önemli bir sebebin çıkması halinde yönetici, denetçinin veya belli sayıdaki kat maliklerine kat malikleri kurulu toplantısına çağırma yetkisi vermiştir. Önemli sebebin ne olduğu her somut olayın özelliğine göre değerlendirilecektir.

Önemli sebeplere; yöneticinin görevden ayrılması(istifası), ana yapıda çok masraf gerektiren bir onarım işinin ortaya çıkması veya hukuki nedenler dolayısıyla belirli kararların alınması örnek olarak gösterilebilir.

Kat maliklerinin yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına usulüne uygun olarak çağrılması, gerek kat maliklerinin kurul toplantısında haklarını kullanabilmesi ve gerekse de daha sonradan kurul kararlarının kat maliklerine usulüne uygun çağrı yapılmaması sebebiyle iptal edilmemesi açısından önemlidir.

Kanun olağanüstü genel kurula kat maliklerinin çağrısı için sıkı şekil şartları getirmiştir. Buna göre olağanüstü kat malikleri toplantısının yapılacağı tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla tüm kat maliklerinin olağanüstü genel kuruldan haberdar edilmesi yasal bir zorunluluktur. Kanunun aradığı şartları taşımayan bir çağrı veya davet usulsüz olacağından toplantıya usulüne uygun olarak çağrılmayan, davet edilmeyen kat malikine genel kurulda alınan kararlar için iptal davası açma hakkı tanıyacaktır.