Sitelerin, vergi mükellefiyeti gerektiren işlemlerinin olmadığı durumlarda vergi numaraları da olmak zorunda değildir. Siteler KDV, Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisi mükellefi değillerdir. Ancak personel çalıştırmaları gereken durumlarda (sadece kapıcı çalıştırmaları durumu hariç) muhtasar beyanname vermek zorundalardır ve tam bu noktada vergi numarası alma zorunlulukları ortaya çıkar.

Öte yandan, sitelerin vergi numarası alma zorunluluğunun olmamasına rağmen bankada hesap açmak zorunda oldukları için ve bankaların talep etmeleri üzerine vergi numarasına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu vergi numarasına “Potansiyel Vergi Numarası” denir. Genel Kurul’da alınmış olan yönetim kurulu seçimine ilişkin karar notere onaylatılır ve siteye ait imza sirküleri çıkarılır. Bu sirkülerdeki kişilerin imzalamış olduğu “Potansiyel Vergi Numarası alımına ilişkin dilekçe” ile sitenin bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki vergi dairesine başvurularak vergi numarası alınır. Bu numara ile bankaya başvurularak hesap açma işlemi tamamlanır.

Kişilerin resmi kurumlar nezdinde ya da bankalar nezdinde tanımlanmaları işlemi TC kimlik numarası ile gerçekleşmektedir. 2000 yılından beri kişiler resmi kurumlar ya da diğer kurumlar nezdinde TC kimlik numarası ile birlikte tanımlanmaktadır. Tüzel kişiler dediğimiz şirketler, dernekler, vakıflar, siteler, iş ortaklıkları gibi yapıların ise TC kimlik numaraları bulunmadığından vergi numaraları ile birlikte tanımlanırlar. Bu vergi numarasının vergi mükellefi olunmaması durumundaki karşılığı “Potansiyel Vergi Numarası” dır. Siteler de “Potansiyel Vergi Numarası” alarak bu tanımlama işlemini tamamlarlar.

Sonuç olarak sitelerin, vergi mükellefiyeti gerektiren işlemlerinin olup olmamasına bakılmaksızın diğer resmi ya da gayri resmi kurumlar nezdinde tanımlanmaları için “Potansiyel Vergi Numarası”  olmak zorundadır...