İşbu program ile, SMMM veya YMM’nin hizmet vermiş oldukları kişi, kurum ve kuruluşlar ile aralarında hizmet akdi dolayısıyla meydana gelen alacak borç ilişkisinin takibi, kontrolu ve raporlanması ile taraflar arasında şeffaflığın sağlanması hedeflenmiştir.

SMMM / YMM Müşteri, Gelir & Gider Takip Programı, SMMM veya YMM hizmet verdikleri kişi, kurum ve kuruluşların kaydını tutabildikleri, toplu veya bireysel olarak uzun süreli farklı alacak/borç kalemlerini borçlandırabildikleri, hizmet verdikleri kişi, kurum ve kuruluşlara bu durumu sms ile bildirebildikleri, bu kişilerinde alacak/borç kalemlerini kendilerine tanımlanan sanan ortamdan takip edebildikleri, … tüm hususların kayıt altına alındığı, raporlandığı, istenilen konularda notlar alınabildiği, işleri sistematik olarak kolaylaştıran bir programdır.

SMMM ve YMM kendileri kullandıkları bu programı kişi, kurum ve kuruluşlara kullanıma açmak suretiyle hem şeffaflığı sağlayabildiği hem de kişi, kurum ve kuruluşlarında kendi alanında kullanımını sağlayabileceği bir programdır.

Mesela, Apartman ve Sitelerin yönetimini veya muhasebe kaydını tutana bir SMMM veya YMM yine bu programı yönetmiş olduğu veya muhasebesini tuttuğu Apartman ve Siteler için de kullanabilir. Hem kendi işini kolaylaştırdığı gibi hem de yönetmiş olduğu Apartman ve Sitelere karşı şeffaflığı sağlamış olur.

Sakinler,  online ödeme yapabileceği gibi, kendisine tanınan yetkiler dahilinde raporlara ulaşabilir diğer imkanlardan da faydalanabilir.

SMMM veya YMM yönetmiş olduğu veya kaydını tuttuğu Apartman ve Sitelerin verilerine ulaşabildiği için daha kolay bir şekilde hizmet vermiş olacaktır. Kullanıcı İsterse sms hizmetinden faydalanabilir, sakinlerin borçlarına gecikme zammı uygulanabilir.

Demirbaş ve aidat ödemelerini aksatanlar yine aynı sistem üzerinden danışmanlık alınan avukata/hukuk bürosuna aktarılmak suretiyle takibi sağlanabilir.

Tüm bu aşamalar aynı sistem içerisinde çözüme kavuşturulduğu için birçok kolaylığın yanında zaman ve ekonomik olarak kazanç elde edilmiş olacaktır.

SMMM ve YMM faydalı olması dileğiyle.

Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Programın imkanlarından faydalanmak ve üye olmak için tıklayınız.