Apartmanlarda ve diğer toplu yapılarda yaşamanın bir takım zorlukları vardır. Bu zorlukların başında üst katlarda oturan komşularınızın balkondan veya pencereden sofra bezi, halı, kilim gibi şeyleri silkelemesi gelmektedir. Bu rahatsız edici durum karşısında gerek bireysel olarak gerekse site yönetimi tarafından alınacak tedbirler bulunmaktadır. Bu yazımızda sofra bezi veya halı silkelenmeyenlere karşı ne tür yaptırımlar uygulanabileceğini inceleyeceğiz.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kapsamda komşular diğer komşuları rahatsız edecek ve apartmanın huzurunu bozacak davranışlar sergilememelidirler.

Komşuluk hukuku gereğine aykırı davranana kat malikine karşı öncelikle bireysel olarak ya da site yönetimi tarafından hukuka aykırılığa son vermesi gerektiği ihtar edilebilir. Ancak bütün ihtar ve uyarılara rağmen bu davranışa devam edilmesi halinde hakimin müdahalesi istenebilecektir.

Uygulamada bina yöneticilerinin sofra bezi silkeleyen ya da diğer rahatsız edici davranışları sergileyen –mesela asansörlere tükürenler, ortak alanlarda kötü kokuya sebep olanlar, gürültü yapanlar, otopark alanı gibi diğer ortak alanları haksız işgal eden kişiler…- kat maliklerine ya da kiracılara karşı para cezası yaptırımı uygulandığı görülmektedir. Söz konusu para cezasının alınabilmesi için uyulması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır.

Apartman ya da site yönetiminin bina sakinlerine idari para cezası kesmesi mümkün değildir. Ancak yönetim planında, apartman yönetimine belirli davranışlar için ceza kesilebileceği öngörülmüş ise yönetimin ceza kesme yetkisi olacaktır.

Eğer yönetim planında hem cezaya konu fiiller hem de bunların karşılığı olan para cezaları belirlenmişse site yönetimi idari para cezası kesebilir. Yönetim planında cezalara ilişkin hüküm yoksa site yönetimi para cezası kesemez.

Bütün kat maliklerinin oybirliği ile rahatsız edici durumlar tespit edilerek bu davranışları sergileyenlere para cezası hükmedileceğine karar verilebilir. Aksi halde yönetimin tek başına alacağı bir karar ile para cezası yaptırımının uygulanması mümkün değildir.

Durumu bir örnek ile somutlaştıralım. Apartman yönetimi tarafından, tarafınıza sofra bezi silkelenmesi sebebiyle 500 TL tutarında borcunuz olduğu ihtar edilmiş olsun.

Eğer yönetim planında balkondan ya da pencereden sofra bezi silkelenmesi halinde para cezası uygulanacağı düzenlemiş ya da kat malikleri kurulu kararı ile – bütün kat maliklerinin oybirliği ile- para cezası uygulanacağı düzenlenmiş ise söz konusu para cezasını ödemek durumundasınız.

Yönetim planında cezaya ilişkin bir hüküm yoksa hiç kimse bu konuda ceza kesemez. Fakat 634 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde belirtilen şekilde hâkimin müdahalesi istenebilir.